RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

Oddelenie HaPM > Info HŽP


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike


       Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Vás každoročne informujú o kvalite vody na kúpanie v umelých a prírodných kúpaliskách v okrese Vranov nad Topľou.

       V súčasnosti nie sú na národnej úrovni dostupné štatistické údaje o ochoreniach a o zdravotných ťažkostiach, ktoré by súviseli s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.


       Ak sa chcete do prieskumu zapojiť, kliknite prosím, na nižšie uvedený odkaz: