RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Poštová adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad TopľouWEB

e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk
web:
www.ruvzvt.sk


GPS súradnice

48°53'19.72"N
21°41'3.86"E

Kontakty :

Telefón

e-mail

Regionálna hygienička a GT SÚ
Mgr. Monika Kurucová

057/48 819 51
0911 393 279

vt.riaditel@uvzsr.sk

Zástupkyňa RH a GT SÚ
Ing. Lenka Dvorská


0915 404 295

vt.hv@uvzsr.sk

Sekretariát regionálneho hygienika
Kvetoslava Kalmanová

057/44 646 31
0907 913 018

ruvzvt@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Ing. Elena Bobiková - vedúca

057/44 646 31
0915 891 108

vt.ou@uvzsr.sk
vt.htc@uvzsr.sk

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností

057/44 645 63

vt.odbornasposobilost@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie
Mgr. Monika Kurucová - vedúca

0915 783 454
0917 888 501vt.epid@uvzsr.sk

Oddelenie hygienv výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Ing. Lenka Dvorská - vedúca

0915 404 295
057/44 649 64

vt.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Mgr. Andrea Vargová - vedúca

0915 393 166
057/44 649 66

vt.hdam@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Mgr. Mária Husárová - vedúca

0915 393 166
057/44 649 66

vt.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Mária Husárová - vedúca

0915 393 166
057/44 649 66

vt.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Mgr. Emília Ondušková - vedúca

0915 393 166
057/44 649 66

vt.poradna@uvzsr.sk

Kontaktný formulár
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky