RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Poštová adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Dr. C. Daxnera 91/4
093 01 Vranov nad TopľouWEB

e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk
web:
www.ruvzvt.sk


GPS súradnice

48°53'19.72"N
21°41'3.86"E

Kontakty :

Telefón

e-mail

Regionálna hygienička a GT SÚ
Mgr. Monika Kurucová

057/488 19 51
0911 393 279

vt.riaditel@uvzsr.sk

Zástupkyňa RH a GT SÚ
Ing. Lenka Dvorská


0915 404 295

vt.hv@uvzsr.sk

Sekretariát regionálneho hygienika
Kvetoslava Kalmanová

057/446 46 31
0907 913 018

ruvzvt@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti
Mgr. Dominik Varga
Bc. Viktória Veliká


057/446 46 31
0917 064 980
0915 891 108vt.ou@uvzsr.sk

vt.htc@uvzsr.sk

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností

0908 035 420
057/488 19 50

vt.odbornasposobilost@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie
Mgr. Monika Kurucová - vedúca

0915 783 454
0917 888 501
057/446 46 53vt.epid@uvzsr.sk

Oddelenie hygienv výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
Ing. Lenka Dvorská - vedúca

0915 404 295
0908 035 419
057/446 49 64

vt.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže
Mgr. Andrea Vargová - vedúca

0907 991 828
057/442 13 16

vt.hdam@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Mgr. Denisa Marjová - vedúca

0918 779 018
057/446 49 66

vt.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Mária Husárová - vedúca

0915 393 166
0918 782 280
057/446 22 74

vt.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Mgr. Emília Ondušková - vedúca

0908 035 420
057/488 19 50

vt.poradna@uvzsr.sk

Kontaktný formulár
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky