RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kozmetika (RAPEX)

Informácie > Nebezp. kozmetika


Informácie o výskyte nevyhovujúcich kozmetických výrobkovÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rumunsku, Francúzsku a v Nemecku.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie
:

(https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=80)

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky