RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

 A  v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení

 • Osvedčeniam vydaným do 30.05.2005 vrátane, končí platnosť dňom uvedeným na osvedčení


 •  B  v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo


 • Osvedčeniam vydaným od 31.05.2005 vrátane, sa bez ohľadu na uvedený dátum platnosti predlžuje platnosť na neurčito


 •  C  pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

   D  pri výrobe kozmetických výrobkov


  • 2023

  • 2022

  • 2021

  • 2020

  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

  • 2008

  • 2007

  • 2006

  • 2005

  • 2004