RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2021

Informácie > Epidem. situácia


Mesačné správy o epidemiologickej situácii
vo výskyte prenosných ochorení v okrese Vranov n.T.
v roku 2021


Por.číslo

Mesiac

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF/A

1.

január

stiahnúť správu

2.

február

3.

marec

4.

apríl

5.

máj

6.

jún

7.

júl

8.

august

9.

september

10.

október

11.

november

12.

december

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky