RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Solária a zdravie

Oddelenie HaPM > Info HŽP


Solária a zdravieNečakane intenzívne sa na toto ročné obdobie vonku oteplilo a ľudí to láka  slniť sa nielen vonku, ale aj v prevádzkach solárií. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal dňa 12.4.2012 usmernenie v ktorom upozorňuje na zvýšené riziko ohrozenia klientov  solárií z UV žiarenia ( dokázaný zvýšený výskyt rakoviny kože), ako aj na platnosť technickej normy STN EN 60335-2-27, ktorá sa týka aj používania spotrebičov na cielené opaľovanie. Podľa vyššie uvedenej technickej normy platnej od 1. 3.2011 sa sprísnil limit pre žiariče používané v soláriách - nesmú vysielať žiarenie s celkovou účinnou ožiarenosťou presahujúcou limit 0,3 W/m2.

V okrese Vranov nad Topľou sa v súčasnosti prevádzkuje 6 solárií. Pre užívateľov solárií je potrebné vedieť tieto dôležité informácie:

Z hĺadiska ochrany zdravia - rizika vzniku nádorových ochorení kože by do solária nemali chodiť
-   osoby mladšie ako 18 rokov
-   osoby so sklonom na tvorbu pieh
-   osoby s prírodnou červenou farbou vlasov
-   osoby s abnormálne zafarbenými škvrnami na pokožke
-   osoby , ktoré majú na tele viac ako16 materských znamienok ( s priemerom 2mm a viac)
-   osoby, ktoré majú  atypické znamienka (asymetrické znamienka v priemere väčšie ako 5 mm s premenlivou pigmentáciou a nepravidelnými okrajmi - v prípade pochybnosti je nevyhnutné sa poradiť s lekárom)
-   osoby trpiace na spálenie sa od slnka
-   osoby bez schopnosti sa celkovo sa opáliť, alebo bez schopnosti sa opáliť bez spálenia pokožky, keď sú vystavené slnku
-   osoby, ktoré sa ľahko spália pri vystavení slnku
-   osoby, u ktorých sa v minulosti v detstve často vyskytlo bolestivé spálenie pokožky
-   osoby, ktoré sú v blízkom príbuzenskom vzťahu k osobe s históriou melanómu
-   osoby, ktoré sú v lekárskej starostlivosti z dôvodu ochorenia, ktoré súvisí s citlivosťou na svetlo
-   osoby užívajúce lieky vyvolávajúce citlivosť na svetlo

Pri ožarovaní v soláriu sa musia dodržiavať nasledujúce opatrenia:

-   vždy používať ochranné okuliare -  slnečné okuliare nie sú náhradou ochranných okuliarov
-   pred ožarovaním dôkladne odstrániť kozmetiku a nepoužívať nijaké ochranné slnečné prostriedky alebo produkty, ktoré urýchľujú opaľovanie
-   vedľajšie účinky niektorých liekov môžu byť znásobené vplyvom vystavenia sa UV žiareniu
-   vyčkať najmenej 48 hodín medzi prvými dvoma ožiareniami
-   v ten istý deň po ožiarení v soláriu sa neopaľovať na slnku
-   dodržiavať odporúčania týkajúce sa dĺžky ožarovania, intervalov a vzdialenosti od svetelného zdroja
-   pri trvalých opuchlinách alebo bolestiach, ktoré súvisia s pokožkou, alebo ak nastanú zmeny v pigmentových škvrnách, vyhľadať lekársku pomoc
-   chrániť pred ožiarením citlivé časti pokožky, ako sú jazvy, tetovania a genitálie

Ďalšie informácie týkajúce sa problematiky solárií môžu záujemcovia nájsť a na stránke www.ruvzvt.sk  -  aktuality.
                Ing. Peter Čurlej, odborný radca, RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou