RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Svetový deň vody 2023

Oddelenie HŽPaZ


Svetový deň vody 2023

„URÝCHLENÁ ZMENA″Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou. Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992, v ktorom sa konala Konferencia Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. V tom istom roku Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu, podľa ktorej bol 22. marec vyhlásený za Svetový deň vody, ktorý sa má oslavovať každoročne od roku 1993. Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliardách ľudí, ktorí žijú bez prístupu k bezpečnej vode. Ide o prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Hlavným zameraním Svetového dňa vody je podpora dosiahnutia cieľa udržateľného rozvoja 6: voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň „Be the change you want to see in the world“ v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať a aby začali od seba.Prečo práve kolibrík?


Starodávny príbeh o kolibríkovi opisuje ako ľudia reagujú počas krízy. V lese vypukol požiar, všetky zvieratá v panike utekajú a so smútkom sa bezmocne prizerajú ako plamene pohlcujú celý les. Len malý kolibrík neúnavne prelieta nad ich hlavami tam a späť. Väčšie zvieratá sa kolibríka pýtajú, čo robí. „Lietam k jazeru a nosím vodu v zobáku, aby som pomohol požiar uhasiť.“ Ostatné zvieratá sa mu len smejú a hovoria: „Ty nemôžeš uhasiť požiar!“ Kolibrík odpovedá: „Robím, čo môžem.“

Malý kolibrík prispieva svojou trochou k riešeniu problému. Sám je tou zmenou, ktorú chce vidieť vo svete. Každý z nás môže svojou trochou prispieť k riešeniu veľkého problému.