RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vzory žiadostí a prevádzkových poriadkov

InformácieVzory dokumentov

Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky  (pdf)

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky  (pdf)

Zariadenia spoločného stravovania

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania  (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania  (pdf)

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo  (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo  (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA  (pdf)

Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM  (pdf)

Zariadenia pre deti a mládež - škola

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola  (pdf)

Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola  (pdf)

Vzory prevádzkových poriadkov

1. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia  (pdf) (doc)

2. vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia  (pdf) (doc)

3. vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo  (pdf) (doc)

4. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti  (pdf) (doc)

5. vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti  (pdf) (doc)

6. vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež  (pdf) (doc)

7. vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež  (pdf) (doc)

8. vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku      dieťaťa  (pdf) (doc)

9. vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat  (pdf) (doc)

10. vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy  (pdf) (doc)

11. vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi                                 (prílohy H a P vety, výstražné symboly) (pdf) (doc)

14. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu  (pdf)

15. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom  (pdf)

16. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu  (pdf)

17. vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou  (pdf)

18. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku  (pdf)

19. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom  (pdf)

20. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu  (pdf)

21. vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom  (pdf)

22. vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám  (pdf)

23. vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia školského stravovania  (pdf)Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky